Coding for teens

Coding for teens: Why, how, and what’s involved with the valuable skills

Coding your own future. Lập trình chính cuộc đời bạn

  • Flexible

  • Affordable

  • Global accessible

Signal & Telegram: 033 788 5315

  • Best teachers

  • Best methods

  • Best contents

Do you like video games? How about social media? Streaming movies? Online shopping? Smart phones? All of the amazing technology you use every day was created by ordinary people who decided to learn an extraordinarily useful skill: coding.

Coding tools for teens have become quite popular. It has proven to be a highly engaging pastime with multiple benefits, both immediate and long-term. Coding can also help kids and teens with their creativity, flexibility, and out-of-the-box thinking.

Lựa chọn tối ưu

Chủ động tham gia môn học theo khung giờ cố định trong tuần

Tư vấn, khảo sát năng lực, nhu cầu để xếp lớp học phù hợp

Giáo trình chuẩn quốc tế song ngữ Anh Việt bắt kịp trình độ thế giới

Học tương tác trực tiếp với giảng viên giỏi, chuyên môn sâu

Đăng nhập thư viện số để ôn bài. Đăng ký một lần, học nhiều lần

Linh hoạt học mọi nơi, mọi lúc, trên mọi thiết bị công nghệ, hệ điều hành

Chọn gói học tập phù hợp: học theo lớp, học theo nhóm, học 1 kèm 1

Báo cáo học tập điện tử, chứng nhận hoàn thành, tư vấn chuyên sâu

Tặng Micro:Bit

Tặng bo mạch Micro:Bit chính hãng để thực hành

Tặng khoá tiếng Anh

Tặng khoá luyện nói tiếng Anh với giáo viên bản ngữ

Ghi danh để xếp lớp phù hợp. Học qua Zoom, Teams, Meet

Lớp học chất lượng cao. Giáo viên, giáo trình đúng chuẩn. Cam kết hoàn tiền nếu không hữu ích. Giúp em học trung học Mỹ.

Success Starts Here

Ghi danh để xếp lớp phù hợp lứa tuổi, trình độ, thời biểu học tập

Lớp học chất lượng cao. Giáo trình quốc tế. Tương tác song ngữ. Chứng nhận hoàn thành.

Get in touch at: istudium@outlook.com

Signal & Telegram: 033 788 5315