Bring you to the world. Bring the world to you

Đem bạn đến thế giới. Đem thế giới đến bạn

K-12 Learners

Dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12

Elementary School

KINDERGARTEN - 5TH GRADE

Tiểu học quốc tế

Middle School

6TH - 8TH GRADE

Phổ thông quốc tế

High School

9TH - 12TH GRADE

Trung học quốc tế

College Prep

AGES 18+

Đại học và cao đẳng

Language Arts

Ngữ văn Anh

Mathematics

Toán tiếng Anh

Science

Khoa học tư nhiên

Social Studies

Khoa học xã hội

Computer Science

Khoa học máy tính

Foreign Languages

Ngoại ngữ

Fine Arts

Nghệ thuật

Applied Arts

Nghệ thuật ứng dụng

Physical & Health

Sức khỏe & thể dục

Life Skills

Kỹ năng sống

Electives

Môn tùy chọn

Bible Study

Kinh thánh

iStudium School partners with best schools in United States, Europe, Australia and New Zealand which have online programs for international students, to offer local students in Southest Asian countries a chance to access the world-class education.

Workplace Learners

Dành cho người đi làm

eCompany

Giải pháp xây dựng doanh nghiệp điện tử tinh gọn

eMarketing

Toàn tập công cụ marketing kỹ thuật số mới nhất

eCommerce

Thương mại điện tử trong nước và quốc tế

eBusiness

Xây dựng hệ thống số hoá doanh nghiệp toàn diện

Learn to do

Khóa học kỹ năng "cầm tay chỉ việc"

Learn to live

Bạn chỉ sống một lần, sống sao một lần cũng là đủ

Technology skills

Kỹ năng công nghệ thực hành ứng dụng

Business administration

Quản trị kinh doanh thời hiện đại 4.0

The future of business resilience

Hướng dẫn phục hồi doanh nghiệp thời giãn cách

Power PI

Phân tích dữ liệu, xây dựng giải pháp. Sức mạnh tiềm ẩn từ data

Power Virtual Agents

Tăng năng suất bằng cách xây dựng chatbot thông minh

Business transformation

Các yếu tố chuyển đổi doanh nghiệp thành công trong thời Covid

Learn everthing about Microsoft

"Tất tần tật" về Microsoft

Learn everthing about Google

"Tất tần tật" về Google

Learn everthing about Facebook

"Tất tần tật" về Facebook

Learn everthing about Amazon

"Tất tần tật" về Amazon

Coding for kids

Lập trình dành cho thiếu nhi

Coding for teens

Lập trình dành cho thiếu niên

Life Skills

Kỹ năng sống toàn diện

Consumer Maths

Toán ứng dụng cuộc sống

Coming Soon

Khoá học sắp tới

Quantum Computer

Máy tính lượng tử

Internet of Things

Internet vạn vật

AI & Machine Learning

Trí tuệ nhân tạo và Máy học

VR & Mixed Reality

Thực tế tăng cường

Get in touch at: istudium@outlook.com

Signal & Telegram: 033 788 5315